آدرس

مشهد – بلوار دانش آموز – دانش آموز 20 – چهارراه اول

تلگرام

YasamanSch76

انتقادات و پیشنهادات

Yasaman.school@yahoo.com

اینستاگرام

Yasaman.school

درباره مدرسه

دبیرستان یاسمن با بیش از 20 سال سابقه موفق آموزشی از سال 1376 راه اندازی و اکنون در پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم در رشته های تجربی، ریاضی و انسانی سعی کرده است با هدف ایجاد محیط های فراگیری و نوآورانه مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه بهترین امکانات و تجهیزات آموزشی و فرهنگی (کلاسهای مجهز به ویدیو پروژکتور، اساتید و مشاوران و برنامه ریزان مجرب، نمازخانه، فضای مشاوره و …) محیطی مناسب و کیفی برای پیگیری برنامه و فعالیت های آموزشی، فرهنگی و پژوهشی در اختیار دانش آموزان عزیز قرار دهد.

مؤیدی

مشاور مدیریت دبیرستان

98-915-645-2163+

زمان پاسخگویی 9:30 تا 16:30
شنبه تا پنجشنبه

Yasaman.school@yahoo.com

پست الکترونیک

درباره مدرسه

دبیرستان یاسمن با بیش از 20 سال سابقه موفق آموزشی از سال 1376 راه اندازی و اکنون در پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم در رشته های تجربی، ریاضی و انسانی سعی کرده است با هدف ایجاد محیط های فراگیری و نوآورانه مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه بهترین امکانات و تجهیزات آموزشی و فرهنگی (کلاسهای مجهز به ویدیو پروژکتور، اساتید و مشاوران و برنامه ریزان مجرب، نمازخانه، فضای مشاوره و …) محیطی مناسب و کیفی برای پیگیری برنامه و فعالیت های آموزشی، فرهنگی و پژوهشی در اختیار دانش آموزان عزیز قرار دهد.

مؤیدی

مشاور مدیریت دبیرستان

98-915-645-2163+

زمان پاسخگویی 9:30 تا 16:30

شنبه تا پنجشنبه

Yasaman.school@yahoo.com

پست الکترونیک