وسایل مورد نیاز خوابگاه دانشجویی

در این سفر که دانشجویان انجام می دهند ناگزیر هستند با توجه دلایل مختلفی از جمله هزینه های اقامت، خوابگاه را راهی برای گذر از این مشکلات انتخاب کنند! داشتن وسایل غیر ضروری و یا بیش از حد می تواند مشکلاتی را به وجود آورد. در لیست زیر سعی کرده ایم مهم ترین وسایل که […]

نمایشگاه کارآفرینی

نمایشگاه کارآفرینی و هنرهای دستی دانش آموزان در هفته گرامیداشت مدارس غیردولتی 99-98