اطلاعات تماس

بلوار دانش آموز، دانش آموز ۲۰، چهارراه اول سمت چپ
۰۵۱۳۸۹۳۱۰۲۰

۰۵۱۳۸۹۳۱۰۳۰

Yasaman.school@yahoo.com

برای ما پیام ارسال کنید

همراهان عزیز دبیرستان غیر دولتی یاسمن، لطفا نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق فرم تماس، شماره تلفن، ایمیل و پیام رسان ها باما در ارتباط باشید.

[dt_contact_form fields=”name,email,message” message_height=”8″ required=”name,email,message” button_title=”پیام فرستادن” terms=”y” terms_msg=”JUQ4JUE4JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJUQ5JTgxJUQ4JUE3JUQ4JUFGJUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ5JTgxJUQ4JUIxJUQ5JTg1JTIwJUQ4JUI0JUQ5JTg1JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUIwJUQ4JUFFJURCJThDJUQ4JUIxJUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFGJURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDJUQ4JUFBJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUI3JUQ5JTg0JUQ4JUE3JUQ4JUI5JUQ4JUE3JUQ4JUFBJTIwJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg4JUQ4JUE4JTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUFBJTIwJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTgxJUQ5JTgyJUQ4JUFBJTIwJUQ5JTg1JURCJThDJTIwJURBJUE5JUQ5JTg2JURCJThDJUQ4JUFGLg==” button_size=”medium”]