چجوری زیست شناسی بخونیم!

چجوری زیست شناسی بخونیم! روش خواندن زیست شناسی برای کنکور سراسری همون طور که اکثر شما عزیزان در جریان هستید اخوان ثالث یک تک مصراع داره که میگه پادشاه فصل ها پاییز. زیست هم برای ما همون حکایت رو داره. پادشاه درس ها، زیست واقعا در این مورد بزرگ بینی نکردیم و چه بپذیریم و […]