بهترین و پول‌سازترین رشته‌های دانشگاهی

تفاوت رشته‌های پردرآمد در ایران و دنیا در این میان شاید ایراد را باید در سیستم آموزشی کشور جست‌وجو کرد یا شرایط بد اقتصادی که جوانان به جای دست یافتن به علایق خود و موفق شدن در آن، این روزها به دنبال یافتن شغل فقط برای کسب درآمد بیشتر هستند؛ این در حالی‌ است که [...]