تعداد سوالات دفترچه اختصاصی کنکور تجربی ۱۴۰۰ و زمان پاسخگویی به آن

داوطلبا متقاضی کنکور تجربی بعد از تموم شدن زمان پاسخگویی به دفترچه سوالات عمومی ، باید برن سراغ دفترچه شماره 2 کنکور خودشون یا همون دفترچه اختصاصی کنکور تجربی 1400 . سوالات این دفترچه شامل سوالایی از درس های ریاضی ، زمین شناسی ، زیست شناسی ، شیمی و فیزیک هستش که مجموع تعداد سوالات دفترچه اختصاصی کنکور تجربی شامل 175 سوال میشه و زمان پاسخگویی به این دفترچه هم 145 دقیقست .

 

تعداد سوالات آزمون اختصاصی کنکور تجربی و زمان پاسخگویی به آن
ردیف درس تعدادسوال مدت پاسخگویی بر اساس دقیقه میانگین زمان برای پاسخ به هر سوال به ثانیه
1 زمین شناسی 25 20 48
2 زیست شناسی 50 36 42
3 شیمی 35 35 60
4 فیزیک 30 37 72
5 ریاضی 30 47 96

 

 

تعداد سوالات دفترچه اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۰ و زمان پاسخگویی به آن

سوالات دفترچه اختصاصی کنکور ریاضی 1400 هم شامل سوالایی از درس های ریاضی ، شیمی و فیزیک هستش که مجموع تعداد سوالات دفترچه اختصاصی کنکور ریاضی شامل 135 سوال میشه و زمان پاسخگویی به این دفترچه هم 175 دقیقست .

 

 

تعداد سوالات آزمون اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۰ و زمان پاسخگویی به آن
ردیف درس تعداد سوال مدت پاسخگویی بر اساس دقیقه میانگین زمان برای پاسخ به هر سوال به ثانیه
1 ریاضی 55 85 90
2 فیزیک 45 55 72
3 شیمی 35 35 60

 

 

 

تعداد سوالات دفترچه اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰۰ و زمان پاسخگویی به آن

سوالات دفترچه اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰۰ هم شامل سوالایی از درس های ریاضی و اقتصاد ، ادبیات فارسی ، عربی اختصاصی ، تاریخ و جغرافیا ، جامعه شناسی یا علوم اجتماعی ، فلسفه و منطق ، روانشناسی هستش که مجموع تعداد سوالات دفترچه اختصاصی کنکور انسانی شامل 180 سوال میشه و زمان پاسخگویی به این دفترچه هم 165 دقیقست .

 

 

تعداد سوالات آزمون اختصاصی کنکور انسانی 1400 و زمان پاسخگویی به آن
ردیف درس تعدادسوال مدت پاسخگویی بر اساس دقیقه میانگین زمان برای پاسخ به هر سوال به ثانیه
1 ریاضی 20 25 72
2 اقتصاد 15 10 36
3 ادبیات فارسی 30 30 60
4 عربی 20 20 60
5 تاریخ و جغرافی 30 25 48
6 علوم اجتماعی 20 15 42
7 فلسفه و منطق 25 25 60
8 روان شناسی 20 15 42

 

 

 

 

تعداد سوالات دفترچه اختصاصی کنکور هنر ۱۴۰۰ و زمان پاسخگویی به آن

دفترچه سوالات اختصاصی کنکور هنر شامل 7 درس اختصاصی درک عمومی هنر ، درک عمومی ریاضی فیزیک ، ترسیم فنی ، خلاقیت تصویری و تجسمی ، خلاقیت نمایشی ، خلاقیت موسیقی و خواص مواد تشکیل شده و دارای 160 سوال اختصاصی هستش و زمان پاسخگویی به این دفترچه 165 دقیقه است .

 

 

تعداد سوالات آزمون اختصاصی کنکور هنر و زمان پاسخگویی به آن
ردیف درس تعدادسوال مدت پاسخگویی بر اساس دقیقه میانگین زمان برای پاسخ به هر سوال به ثانیه
1 درک عمومی هنر 30 25 48
2 درک عمومی ریاضی فیزیک 30 40 78
3 ترسیم فنی 20 26 78
4 خلاقیت تصویری و تجسمی 20 24 72
5 خلاقیت نمایشی 20 13 36
6 خلاقیت موسیقی 20 20 60
7 خواص مواد 20 17 48

 

 

تعداد سوالات دفترچه اختصاصی کنکور زبان ۱۴۰۰ و زمان پاسخگویی به آن

داوطلبای یکی از زبان های خارجی ( انگلیسی ، فرانسه ، المانی ) علاوه بر دفترچه سوالات عمومی باید به دفترچه سوالات اختصاصی زبان تحت عنوان دفترچه شماره 2 جواب بدن . این دفترچه شامل 70 سوال با 105 دقیقه زمان پاسخ گویی هستش .

 

 

تعداد سوالات آزمون اختصاصی کنکور زبان و زمان پاسخگویی به آن
ردیف درس تعدادسوال مدت پاسخگویی بر اساس دقیقه میانگین زمان برای پاسخ به هر سوال به ثانیه
1  زبان تخصصی ( انگلیسی ، فرانسه ، المانی ) 70 105 90

 

 

Leave a Reply