عربی یک غول مهربون

ما درس عربی را در بخش های زیر بررسی میکنیم:

1- قدم اول مطالعه و خواندن متن درس و لغت های کتاب درسی است. اول لغت های درس جدید را بخونید و بعد متن درس رو از روی کتاب! بعد از اینکه متن درس را یکبار به عربی خواندید. حتما یک چیزهایی از محتوای درس، دستگیرتان شده. الان وقت دست به قلم شدن هست. ترحمه ی متن درس را کامل بنویسید و پس از اتمام ترجمه، با ترجمه کتاب و جزوه خود مقایسه کنید. (نکته مهم: الان سراغ تمرین های کتاب نروید!)

2- کتاب درسی در مورد توضیح و تفسیر قواعد، ضعیفه. بیشتر شبیه کتاب قصه هست. کاری که بایستی بکنید، مطالعه کامل و تکمیلی قواعد درس هست. این کار رو با جزوه کلاسی و یا کتاب های کمک آموزشی موجود در بازار انجام دهید. طوری قواعد را یاد بگیرید که گویی میخواهید تدریس کنید!

3- مجدداً دست به قلم شوید. شما به یک دفترچه جیبی کوچک نیاز دارید که برای هر درس بصورت تفکیک شده، قواعد و نکات مهم آن را به دست خودتان یادداشت کنید. پس سرفصل قواعد، نکات و مثالهای کوچک و مهم موردنیاز خود را در یک دفترچه جیبی در حد یک تا سه  صفحه بنویسید. این دفترچه در زمان امتحان و کنکور، حکم برگ برنده شما را خواهد داشت.

4- نوبتی هم باشه، نوبت تمرین های کتاب درسی هست. هرچه قدر کتاب درسی در توضیح قواعد ضعیف عمل کرده، اما تمرین های خوبی داره و اکثر این تمرین ها مستقیماً و یا با تغییر در امتحانات و کنکور خواهند آمد. پس تک تک تمرین های درس را بدون کمک از هیچ جزوه و کتابی، حل کنید و س پس از اتمام کار، با پاسخ های صحیح معلم یا کتاب کمک آموزشی خود، مقایسه کنید.

5- فعل فعل فعل، ترجمه ترجمه ترجمه: حدود ۴۰ درصد سوالات کنکور عربی، ترجمه هستند. الباقی هم بصورت غیرمستقیم با ترجمه ارتباط دارند. مهم ترین کار برای تست های ترجمه، تکنیک رد کردن گزینه ها بر اساس معانی افعال با تسلط بر باب افعال، زمان افعال، جنسیت و جمعیت افعال است. توی یک جدول یا نمودار درختی، العال رو بر اساس باب ها، ماضی، مضارع، آینده و امر دسته بندی کنید. کلید تسلط بر افعال، سال اول دبیرستان (سال دهم) است. ابتدا کتاب سال اول را کامل بخوانید.

6- پس از اتمام تمرین های هر درس، سراغ تست های کنکور سراسری بروید. اصلا نگران نباشید اگر پاسخگویی به آنها برایتان دشوار است. بدون عجله و با سعه صدر به آنها پاسخ دهید. ۲۰ تست برای درگیر کردن ذهن شما کافی است.

 

روش یادگیری عربی در دبیرستان

7- در تست زدن به اعراب ها توجه کنید.

8- حتما نکات مهم را در دفترچه خود یادداشت کنید.

9- در هر بار مطالعه، یک سوال درک مطالب بصورت تست و تشریحی حل کنید.

10- پس از تسلط بر هر درس، شروع به تست زدن در چارچوب زمانی مشخص نمایید.

منبع: classiran.ir

Leave a Reply