آلبرت انشتین از دانشگاه اخراج شد

 آلبرت انشتین از دانشگاه اخراج شد ولی فیزیک را با فرضیه هایش دگرگون کرد.

⭐️ ونگوک در سراسر زندگی اش حتی یک تابلو هم نفروخت اما امروز آثارش میلیون ها دلار ارزش دارد،
⭐️ گابریل گارسیا مارکز برای نوشتن رمان صد سال تنهایی سه سال در را بر روی خودش بست . در این سه سال همسرش برای آنکه از گرسنگی نمیرند حتی پلوپز خانه را هم فروخت اما در نهایت اثری بی مانند خلق شد و برای نویسنده اش جایزه ی نوبل ادبیات را به ارمغان آورد.

?این آدمها هیچ نبوغ خاصی نداشته اند،

? نبوغ آنها در شناخت خود و فریاد کردن خویشتن خویش بوده است.
? نبوغ آنها در دنبال کردن راه منحصر به فرد خودشان بوده است.
? نبوغ آنها در تواناییشان در جور دیگری فکر کردن و نپذیرفتن “قوانین بعنوان یک اصل غیر قابل تغییر” بوده است.
? نبوغ آنها در شهامت روبرو شدن با مشکلات بود

? این نبوغ را در فرزندتان پرورش دهید…