خبرهای مهم آموزشی دبیرستان یاسمن

 

————————————————————————————————————–

منتظر خبرهای جدید مربوط به دبیرستان و آموزشی باشید

————————————————————————————————————–

 

————————————————————————————————————–

بودجه بندی شبه نهایی

 سال سوم انسانی 

 

 

پایه دهم ریاضی

 

 

پایه دهم انسانی

 

 

پایه دهم تجربی

 

 

سال سوم علوم تجربی

 

 

سال سوم رشته ریاضی فیزیک

 

 

————————————————————————————————————–

 دانش آموزان چهارم تجربی
تمرین تحویلی برای روز شنبه

صفحه اول

صفحه دوم

صفحه سوم

صفحه چهارم

————————————————————————————————————–

 

————————————————————————————————————–

بودجه بندی

 

بودجه بندی سال ۹۶ مقطع سوم انسانی 

 

 

بودجه بندی سال ۹۶ مقطع سوم تجربی

 

 

بودجه بندی سال ۹۶ مقطع سوم ریاضی

 

 

بودجه بندی سال ۹۶مقطع دهم انسانی

 

 

بودجه بندی مقطع دهم

 

 

بودجه بندی دهم تجربی و ریاضی هفته

 

 ————————————————————————————————————–

اولیای محترم جهت اطلاع برنامه بودجه بندی ومرور دروس و آمادگی امتخانات نوبت دوم   دانش آموزان  پایه های دهم وسوم   

ارسال میگردد. این برنامه از ۱۵ فروردین تا تاریخ ۲۰اردیبهشت  اجرا می گردد

————————————————————————————————————–

۱۳۹۶ به بالا

————————————————————————————————————–

————————————————————————————————————–

بودجه بندی آزمون مرحله دوم پیشرفت تحصیلی خراسان رضوی
تاریخ برگزاری ۹ اسفند ماه(دوشنبه )

 

 

پایه دهم ریاضی – فیزیک

 

 

پایه دهم علوم انسانی

 

 

پایه دهم علوم تجربی

 

 

 

سال چهارم رشته ریاضی – فیزیک

 

 

سال چهارم رشته علوم انسانی

 

 

سال چهارم رشته علوم تجربی

 

 

سال سوم رشته ریاضی – فیزیک

 

 

سال سوم رشته علوم تجربی

 

 

سال سوم رشته علوم انسانی

——

آزمون شبه نهایی ویژه سال سوم

————————————————————————————————————–

yasaman-001