فهرست رشته‌های تحصیلی

روی هر رشته ای می خواهید کلیک کنید
 

رشته هنرهای سنتی

رشته‌های علوم انسانی

 • رشته زبان و ادبیات فارسی
 • رشته دبیری زبان و ادبیات فارسی
 • رشته زبان و ادبیات عرب
 • رشته دبیر زبان و ادبیات عرب
 • رشته مترجمی زبان عربی
 • رشته ادبیات و زبان عربی
 • رشته الهیات و معارف اسلامی
 • رشته دبیری الهیات و معارف اسلامی
 • رشته دبیری علوم دینی
 • رشته کارشناسی تربیت مربی عقیدتی و سیاسی
 • رشته کاردانی تربیت معلم قرآن
 • رشته علوم قرآنی
 • رشته علوم اسلامی
 • رشته الهیات
 • رشته معارف اسلامی و ارشاد
 • رشته معارف اسلامی و حقوق
 • رشته علوم دینی و معارف اسلامی
 • رشته علوم قرآن و حدیث
 • رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی
 • رشته معارف اسلامی و الهیات
 • رشته مدرسی معارف اسلامی
 • رشته حقوق
 • رشته علوم قضایی
 • رشته فقه و حقوق اسلامی
 • رشته فقه و حقوق حنفی
 • رشته فقه و حقوق امامی
 • رشته فقه و حقوق شافعی
 • رشته کارشناسی فقه
 • رشته کاردانی امور حقوقی و کنسولی
 • رشته پلیس قضایی
 • رشته حکمت اسلامی و فلسفه
 • رشته فلسفه
 • رشته علوم اجتماعی
 • رشته دبیری علوم اجتماعی
 • رشته علوم ارتباطات اجتماعی
 • رشته مددکاری اجتماعی
 • رشته خبرنگاری
 • رشته علوم اقتصادی
 • رشته اقتصاد صنعتی
 • رشته اقتصاد حمل و نقل
 • رشته حسابداری
 • رشته کاردانی امور مالی و مالیاتی
 • رشته امور گمرکی
 • رشته بانکداری
 • رشته امور بانکی
 • رشته صنایع چاپ
 • رشته مدیریت
 • رشته مدیریت دولتی
 • رشته مدیریت جهانگردی

رشته مديريت امور گمركي

 • رشته مدیریت جهانگردی
 • رشته مدیریت صنعتی
 • رشته مدیریت بیمه
 • رشته کاردانی امور بیمه
 • رشته مدیریت بیمه اکو
 • رشته خدمات امور اداری
 • رشته مدیریت امور بانکی
 • رشته مدیریت و کمیسر دریایی
 • رشته مدیریت و بازرگانی دریایی
 • رشته مدیریت فرهنگی و هنری
 • رشته کارشناسی خبرنگاری
 • رشته کاردانی امور دفتری
 • رشته کارشناسی تولید سیما
 • رشته مدیریت بانکداری
 • رشته علوم سیاسی
 • رشته روابط سیاسی
 • رشته علوم سیاسی (امنیت ملی)
 • رشته کاردانی عملیات کشوری
 • رشته اطلاعات نظامی
 • رشته علوم انتظامی
 • رشته اطلاعات و ضد اطلاعات
 • رشته جغرافیای سیاسی
 • رشته جغرافیا
 • رشته تاریخ
 • رشته باستانشناسی
 • رشته آماد
 • رشته روانشناسی
 • رشته علوم تربیتی
 • رشته راهنمایی و مشاوره
 • رشته مطالعات خانواده
 • رشته کتابداری
 • رشته دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی

رشته‌های زبان‌های خارجی

 • رشته زبان و ادبیات عربی
 • رشته تربیت دبیر زبان انگلیسی
 • رشته زبان و ادبیات انگلیسی
 • رشته مترجمی زبان انگلیسی
 • رشته آموزش زبان انگلیسی
 • رشته کارشناسی مترجمی خبر انگلیسی
 • رشته زبان آلمانی
 • رشته مترجمی زبان آلمانی
 • رشته مترجمی زبان فرانسه
 • رشته زبان فرانسه (گرایش ادبی)
 • رشته زبان فرانسه (گرایش مترجمی)
 • رشته زبان روسی
 • رشته زبان و ادبیات ارمنی
 • رشته زبان و ادبیات اردو
 • رشته زبان ژاپنی
 • رشته زبان ایتالیایی
 • رشته زبان اسپانیایی
 • رشته زبان چینی
 • رشته زبان ترکی

رشته‌های ریاضی و فنی

 • مهندسی برق
 • دبیر فنی برق
 • مهندسی دریا
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی عمران
 • دبیر فنی عمران
 • مهندسی راه آهن
 • مهندسی ماشینهای ریلی
 • مهندسی کامپیوتر
 • مهندسی رباتیک
 • مهندسی معدن
 • رشته مهندسی مکانیک
 • مهندسی بیوسیستم (مکانیک ماشینهای کشاورزی)
 • دبیر فنی مکانیک
 • مهندسی مواد
 • مهندسی نساجی
 • مهندسی هوافضا
 • مهندسی نگهداری هواپیما
 • رشته هوانوردی
 • مراقبت پرواز
 • مهندسی معماری
 • کاردانی معماری
 • کاردانی معماری سنتی
 • رشته ریاضی
 • رشته دبیری ریاضی
 • رشته فیزیک
 • رشته دبیری فیزیک
 • رشته آمار
 • رشته کاردانی آمار
 • رشته کامپیوتر (سخت‌افزار)
 • رشته کامپیوتر (نرم‌افزار)
 • تکنولوژی ماشینهای کشاورزی
 • مهندسی کشاورزی
 • مهندسی عمران روستایی
 • مهندسی دریایی
 • کاردانی الکترونیک صدا و سیما
 • کاردانی دریا نوردی
 • معلم فنی مکانیک
 • تعمیر و نگهداری هواپیما
 • کاردان فنی کشتی
 • کاردان فنی حفاری
 • کاردان فنی مکانیک
 • تکنولوژی آبیاری
 • کاردان فنی نساجی
 • معلم فنی معماری
 • مهندسی پزشکی
 • مهندسی حمل و نقل ریلی
 • مهندسی خط و سازه‌های ریلی
 • مهندسی ماشینهای ریلی
 • کارشناسی حسابداری
 • مدیریت کمیسر دریایی
 • مدیریت و بازرگانی دریایی
 • کاردانی تسلیحات
 • کاردانی تکنیک خودروهای نظامی
 • علوم کامپیوتر
 • مهندسی شهرسازی
 • معلم فنی برق
 • کاردانی فنی برق الکترونیک دریایی
 • کاردان فنی برق مخابرات دریایی
 • مهندسی فرماندهی و کنترل هواپیمایی
 • معلم فنی برق
 • تربیت دبیر فنی عمران
 • علمی-کاربردی مهندسی مخابرات
 • مهندسی هوانوردی
 • کاردانی تکنولوژی هسته ای
 • علوم و فنون هوانوردی
 • رشته خلبانی هلیکوپتری
 • مهندسی نگهداری
 • مهندسی سیستم
 • مهندسی الکترونیک و مخابرات دریایی
 • ناوبری و فرماندهی کشتی
 • کاردانی اویونیک هواپیما
 • مهندسی پلیمر
 • مهندسی شیمی
 • طراحی و مهندسی پتروشیمی
 • مهندسی عملیات و صنایع پتروشیمی
 • طراحی و مهندسی پلیمر
 • مهندسی ایمنی و حفاظت
 • مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
 • مهندسی نفت
 • مهندسی اکتشافات نفت
 • رشته شیمی
 • رشته کاردان فنی برق
 • رشته کاردان فنی شیمی
 • رشته معلم فنی صنایع شیمیایی
 • رشته کاردانی فنی صنایع غذایی
 • رشته کاردانی ایمنی صنعتی
 • رشته معلم فنی صنایع چوب
 • الکترونیک هواپیمایی
 • مخابرات هواپیمایی
 • معلم فنی مواد
 • رشته کاردان صنایع چوب
 • کاردانی علمی – کاربردی صنایع چوب
 • کاردانی استخراج معادن غیر زغال سنگ
 • رشته کاردان فنی عملیات پتروشیمی
 • معلم فنی عمران
 • کاردانی علمی – کاربردی چاپ
 • کاردانی شیمی مواد پرانرژی
 • مهندسی علوم آب
 • کانی آرایی

رشته‌های علوم تجربی

 • رشته پزشکی
 • رشته دندانپزشکی
 • رشته داروسازی
 • رشته دامپزشکی
 • رشته مهندسی بهداشت محیط
 • رشته کاردمانی
 • رشته بینایی سنجی
 • رشته فیزیوتراپی
 • رشته مامایی
 • رشته پرستاری
 • رشته هوشبری
 • رشته اتاق عمل
 • رشته گفتار درمانی
 • رشته شنوایی شناسی
 • رشته تغذیه
 • رشته اعضای مصنوعی و وسایل کمکی
 • رشته تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)
 • رشته تکنولوژی پرتو درمانی
 • رشته پرستاری دندانپزشکی
 • رشته مهندسی بهداشت حرفه ای
 • رشته معلم فنی بهداشت
 • رشته علوم آزمایشگاهی
 • رشته مهندسی کشاورزی علوم دامی
 • رشته مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
 • رشته مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی
 • رشته مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی
 • رشته مهندسی کشاورزی ترویج و اموزش کشاورزی
 • رشته مهندسی کشاورزی علوم باغبانی
 • رشته تناسب اندام و بدنی
 • رشته مدارک پزشکی
 • رشته تکنسین پروتزهای دندانی
 • رشته کاردانی دامپزشکی
 • رشته بهداشت عمومی (تمام گرایشها)
 • رشته بهداشتکار دهان و دندان
 • رشته زیست‌شناسی (تمام گرایشها)
 • رشته روانشناسی (گرایش بالینی)
 • رشته علوم و صنایع غذایی
 • رشته معلم فنی بهداشت
 • رشته کودکیاری
 • رشته زیست‌شناسی عمومی
 • رشته دبیری زیست شناسی
 • رشته مدیریت و کمیسر دریایی
 • رشته دکتری پیوسته بیوتکنولوژی
 • رشته کاردانی فوریتهای پزشکی
 • رشته داروسازی
 • رشته دبیری شیمی
 • رشته شیمی (محض و کاربردی)
 • رشته دوره کاردانی شیمی (پدافند جنگهای ش . م . ه)
 • رشته ناوبری و فرماندهی کشتی
 • رشته کاردانی شیمی کاربردی
 • رشته زمین شناسی
 • رشته دبیری زمین شناسی
 • رشته هوانوردی
 • رشته ناوبری هوایی
 • رشته هوانوردی
 • رشته خلبانی
 • رشته حسابداری
 • رشته مدیریت (تمام گرایشها)
 • رشته مدیریت فرهنگی هنری
 • رشته مدیریت بازرگانی دریایی
 • رشته علوم اقتصادی (تمام گرایشها)
 • رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی
 • رشته الهیات و معارف اسلامی (تمام گرایشها)
 • رشته معارف اسلامی و مدیریت (تمام گرایشها)
 • رشته کارشناسی مدیریت امور بانکی
 • رشته مدیریت بیمه
 • رشته امور گمرکی
 • رشته کاردانی امور گمرکی
 • رشته کاردانی امور حسابداری
 • رشته اقتصاد نظری
 • رشته فلسفه
 • رشته اقتصاد حمل و نقل
 • رشته علوم اقتصادی
 • رشته اقتصاد صنعتی
 • رشته کارشناسی حسابداری
 • رشته معارف اسلامی و حقوق
 • رشته الهیات و معارف اسلامی و ارشاد
 • رشته معارف اسلامی (گرایشهای فقه و اصول – فلسفه اسلامی)
 • رشته علوم حدیث
 • رشته ادبیات و زبان عربی
 • رشته ریاضی
 • رشته فیزیک
 • رشته کاردانی امور بیمه
 • رشته کاردانی حسابداری
 • رشته کاردانی مدیریت بازرگانی
 • رشته کاردانی – علمی کاربردی صنایع چوب
 • رشته اطلاعات نظامی
 • رشته علوم و فنون هوانوردی
 • رشته خلبانی هلیکوپتر
 • رشته مهندسی نگهداری هواپیما
 • رشته مهندسی سیستم
 • رشته علوم قرآنی
 • رشته تربیت معلم قرآن مجید
 • رشته کتابداری
 • رشته فقه و حقوق حنفی
 • رشته فقه و حقوق شافعی
 • رشته فقه و حقوق امامی
 • رشته علوم پایه نظامی
 • رشته خدمات مسافرتی و چهانگردی
 • رشته کارشناسی خبرنگاری
 • رشته تکنولوژی تولیدات گیاهی
 • رشته تکنولوژی تولیدات دامی
 • رشته تکنولوژی چنگلداری
 • رشته تکنولوژی شیلات
 • رشته تکنولوژی چوب
 • رشته تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
 • رشته تکنولوژی محیط زیست
 • رشته مهندسی کشاورزی
 • رشته مهندسی منابع طبیعی-علوم صنایع چوب و کاغذ
 • رشته مهندسی فضای سبز
 • رشته کتابداری در شاخه پزشکی
 • رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 • رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • رشته دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • رشته روابط سیاسی
 • رشته علوم سیاسی
 • رشته مددکاری اجتماعی
 • رشته علوم سیاسی (گرایش امنیتی)
 • رشته علوم اسلامی
 • رشته کارشناسی تربیت مربی عقیدتی سیاسی
 • رشته کارشناسی تولید سیما
 • رشته اطلاعات و ضد اطلاعات
 • رشته کاردانی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
 • رشته کاردانی ناپیوسته علمی – کاربردی پرورش زنبور عسل