نام شما (الزامی) ایمیل شما (الزامی) موضوع پیام شما

 

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ ظهر

 

شماره های تماس

 

۳۰ ۱۰ ۹۳ ۳۸ – ۰۵۱

۲۰ ۱۰ ۹۳ ۳۸ – ۰۵۱

 

 

آدرس

خراسان رضوی، مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار دانش آموز، دانش آموز ۲۰ چهارراه اول