خبرهای مهم آموزشی دبیرستان یاسمن

خبرهای مهم آموزشی دبیرستان یاسمن   لطف …

دانش آموزان ممتاز

 دانش آموزان ممتاز                              …

تست هوش؟

نیوتن چطور می شود چهار را بین …

معرفی رشته مدیریت مالی و سوال هایی درباره رشته مدیریت مالی

معرفی رشته مدیریت مالی و سوال هایی درباره رشته مدیریت مالی

معرفی رشته مدیریت مالی و سوال هایی درباره رشته مدیریت مالی رشته مدیریت مالی در حال حاضر دارای آینده شغلی بسیار مناسبی می باشد دانش مدیریت مالی بر این فرض قرار دارد كه هدف اصلی و شاخص مدنظر مدیریت حداكثر سازی ثروت صاحبان سهام است. این هدف یا ایده‌آل تنها از طریق مدیریت كارآمد جریان های نقدی … کادر مجرب و با سابقه دبیرستان

کادر مجرب و با سابقه دبیرستان

 

ادامه مطلب

پذیرفته شدگان کنکور سراسری و آزاد سال تحصیلی ۱۳۹۴

پذیرفتـــه شــــدگان کنــــکور ســراســـری و آزاد(مجموعه دوم)

تصاویر جشنواره خوراکی اسفند ۱۳۹۴

اهداء جایزه در دهه مبارک فجر ۱۳۹۴

پذیرفتـــه شــــدگان کنــــکور ســراســـری و آزاد(مجموعه یک)

دانش آموزان ممتاز سال ۱۳۹۴

همایش انگیزشی ۱۳۹۵ برگزار شد

پذیرفته شدگان کنکور ۱۳۹۵

آیا شما نیاز به آینده ای بهتر و زندگی مفید و منحصربه فرد دارید؟

 

معرفی رشته مدیریت مالی و سوال هایی درباره رشته مدیریت مالی

معرفی رشته مدیریت مالی و سوال هایی درباره رشته مدیریت مالی

معرفی رشته مدیریت مالی و سوال هایی درباره رشته مدیریت مالی رشته مدیریت مالی در حال حاضر دارای آینده شغلی بسیار مناسبی می باشد دانش مدیریت مالی بر این فرض قرار دارد كه هدف اصلی و شاخص مدنظر مدیریت حداكثر سازی ثروت صاحبان سهام است. این هدف یا ایده‌آل تنها از طریق مدیریت كارآمد جریان های نقدی …